→ חזרה

הכל על רשומת ה SPF / מדוע מיילים מהאתר מגיעים לספאם או לא מגיעים בכלל

Sender Policy Framework‏ (SPF) היא מערכת פשוטה לאימות דואר אלקטרוני שנבנתה בכדי לזהות זיוף והתחזות לגורמים אחרים. היא עושה זאת בעזרת מנגנון שמאפשר לשרתי קבלת הדואר לבדוק שהודעות המגיעות מדומיין מסוים מקורן בשרת שהוסמך לכך על ידי בעל הדומיין.

רשומת SPF מוגדרת כרשומת DNS מסוג TXT, כאשר שם הרשומה הוא הדומיין (@) או סאב דומיין ספציפי, לדוגמה:

example.com. IN TXT "v=spf1 a mx ip4:172.16.254.1 -ip4:172.30.11.124 include:_spf.inbox.co.il -all"

לרשומת SPF מספר הגדרות המופרדות ברווח, להלן הנפוצות ביותר:
a מאשר את השרת הנמצא בכתובת ה IP ברשומת ה A או AAAA של הדומיין
mx מאשר את השרתים המופיעים ברשומות ה MX של הדומיין
ip4 ו- ip6 מאשר את כתובות ה IP המוגדרות (או טווח כתובות IP)
include מכליל הגדרות SPF מדומיין אחר, בדוגמה שלנו יתווספו הגדרות ה SPF של _spf.inbox.co.il
all הגדרה ברירת מחדל עבור שרתים אשר לא נכללים בהגדרות הנ"ל

לכל הגדרה כזו מתלווה תו המסביר מה לעשות, התו יופיע לפני ההגדרה:
+ או ללא תו נלווה – אישור השרת השולח
? תוצאה ניטרלית לא לחיוב ולא לשלילה
~ (טילדה) לא מאשר את השרת השולח אך לא מבצע פעולת חסימה
- (מינוס) השרת השולח לא מאושר לשלוח מיילים

נפרק את הדוגמה שלנו:
v=spf1 a mx ip4:172.16.254.1 -ip4:172.30.11.124 include:_spf.inbox.co.il -all
v=spf1 מזהה את רשומת ה TXT כרשומת SPF, רשומת SPF תקינה חייבת להתחיל בערך זה
a ו- mx כפי שצויין למעלה, מאשר את השרת המאחסן את האתר ואת שרתי הדואר שלו
ip4:172.16.254.1 מאשר ספציפית את השרת 172.16.254.1
-ip4:172.30.11.124 אוסר מהשרת 172.30.11.124 לשלוח מיילים של הדומיין
include:_spf.inbox.co.il יבדוק את רשומת ה SPF המוגדרת על _spf.inbox.co.il ויכלול את ההגדרות שלו
-all כל השרתים שלא נכללים לפי ההגרות לא רשאים לשלוח מיילים בתור הדומיין

→ חזרה

עדיין זקוקים לעזרה?