→ חזרה

שדרוג שרת VPS – שדרוג הפיך / קבוע

מסיבות טכניות ובהתאם לאופן עבודת מערכות שרתי אחסון אצלנו ובעולם (Amazon, Azure, Google, DigitalOcean, Linode וכו') – לאחר הגדרת דיסק קשיח לשרת VPS מערכת ההפעלה מתחילה לכתוב לרוחב הדיסק כולו ובכך לא מאפשר בעצם להקטין את נפח הדיסק הקשיח המוגדר לשרת, שכן הקטנה של הדיסק תחייב איבוד נתונים.

מדיניות זו לא נקבעה ייחודית על ידנו אלא נוצרה כתוצאה ממגבלה טכנולוגית שעל פיה אנחנו ושאר ספקי האחסון הגדולים בעולם פועלים.

על פי כן כאשר אנו מאפשרים לשדרג את שרת ה- VPS שלכם עומדות בעבורכם 2 אפשרויות לביצוע השדרוג:

  1. שדרוג משאבי השרת כולל נפח דיסק – שדרוג קבוע – בשדרוג זה אנחנו נבצע שדרוג של כלל משאבי השרת כולל הדיסק הקשיח.
    כתוצאה מכך והתאם לעיל שנמוך שרת זה בעתיד ידרוש הקמת שרת חדש במפרט המבוקש והעברת כלל האתרים אליו, העברת שרת כמובן תכלול גם החלפת כתובת IP.
  2. שדרוג משאבי השרת ללא נפח דיסק – שדרוג הפיך/זמני – בשדרוג כזה אנו נשדרג רק את המעבד וזיכרון ה- RAM, אך ללא הדיסק הקשיח.
    אפשרות שדרוג זו תאפשר לכם לחזור למפרט הקטן יותר בחזרה במידת הצורך.
    שדרוג זה מומלץ במידה ואינכם צריכים את שדרוג נפח הדיסק.
    בכל עת ניתן להפוך שדרוג הפיך לקבוע על ידי שדרוג נפח דיסק, ללא עלות נוספת.
→ חזרה

עדיין זקוקים לעזרה?