→ חזרה

ניהול כתובות IP חסומות

פעולה זו מאפשרת להוסיף ולנהל כתובות IP חסומות.

נבחר באתר שלי–>אבטחה–>תחת כתובות IP חסומות–>ניהול כתובות IP חסומות

הוספה ידנית: נרשום את כתובת ה-IP שברצוננו לחסום–>הוספת חסימה

בנוסף,ניתן להסיר כתובות IP שנחסמו בעבר.

→ חזרה

עדיין זקוקים לעזרה?