→ חזרה

שינוי כתובת דומיין

פעולה זו מאפשרת שינוי כתובת הדומיין לאתר שלך.

נבחר באתר הרצוי > הגדרות > שינוי כתובת הדומיין > נלחץ על שם הדומיין

במסך הבא נרשום את שם הדומיין החדש ונלחץ על שינוי שם.

במידה ותרצו להגדיר את הדומיין עם תחילית WWW או בלעדיה, יש לבחור זאת לפני ביצוע השינוי.

→ חזרה

עדיין זקוקים לעזרה?